NIEUWE MAATREGELEN CORONA!

Zie informatie hieronder!

Afspraken

Een afspraak maken kan via de link bovenaan.  Gelieve steeds 1 blokje per persoon te boeken, zo hebben wij voldoende tijd om naar u te luisteren. 

Bent u toch verhinderd om te komen naar de afspraak? Gelieve dan tijdig te verwittigen zodat wij uw afspraak aan iemand anders kunnen geven. 


Dringend

Voor dringende afspraken kan er overlegd worden met de arts via 051/62.88.39. Wij voorzien steeds extra buffers in de agenda voor dringende consultaties.

Huisbezoeken worden voorbehouden aan patiënten die zich onmogelijk kunnen verplaatsen naar de praktijk.

Een huisbezoek moet, indien mogelijk,  steeds aangevraagd worden voor 10u30 's morgens. 


Wat doen wij?

Preventie, diagnose, behandeling en opvolging van zowel acute ziekten als chronische aandoeningen.

Begeleiding en ondersteuning van alle levensfasen, van zwangeren en baby's tot het levenseinde.

Technische prestaties zoals bloedafname, vaccinaties, uitstrijkje & plaatsen spiraal, kleine heelkunde, wratten bevriezen, ECG afname, enz. 


Tarieven

Beide artsen zijn geconventioneerd, dit wil zeggen dat ze zich houden aan de afgesproken tarieven van het RIZIV.

Indien u recht heeft op verhoogde terugbetaling, kan u ook steeds hiervan genieten bij uw arts. Breng hiervoor zeker uw elektronische identiteitskaart mee. 

In de praktijk kan u betalen met cash, Payconiq of Bancontact.