Regionale patiëntenstop

Om voldoende tijd en kwaliteit voor onze patiënten te kunnen maken, geldt er een locatiegebonden patiëntenstop.

De praktijk neemt geen nieuwe patiënten meer aan behalve in volgende uitzondering:

We aanvaarden momenteel enkel patiënten zonder vaste huisarts (omwille van verhuis/pensioen/stopzetting) die binnen de opgestelde regio wonen (zie kaart).

admin